Praktijk voor Remedial Teaching

Wie ben ik?

Mijn naam is Anita van Oosterhout, naast Remedial Teacher en ervaren leerkracht ben ik moeder van twee jongens. Beide zitten ze op de middelbare school. Ik ben getrouwd met Arno.
In 1997 ben ik vol enthousiasme gestart als leerkracht op een basisschool. Het was echt een droombaan voor mij.

Na een paar jaar kreeg ik de mogelijkheid om kleine groepjes kinderen te begeleiden die moeite hadden met spelling, rekenen en technisch lezen. Ik vind dit fantastisch om te doen. Ik kan meer de diepte ingaan met de kinderen en begrijp nog beter waar hun leerbehoeften liggen.
Doordat hier mijn hart ligt besloot ik de opleiding Master SEN (Special Educational Needs) te volgen. Deze heb ik in augustus 2013 met succes afgerond.
Met deze opleiding heb ik me gespecialiseerd als Remedial Teacher. In februari 2014 ben ik een eigen RT praktijk gestart.
Ik begeleid kinderen op het gebied van rekenen, spelling, technisch- en begrijpend lezen.

Over Leerjuist

Bij Leerjuist is juist leren van groot belang. Dat betekent voor mij:

 1. Leer juist: Laat uw kind leren voor een mooie toekomst!
  De overtuiging van Leerjuist is dat ieder kind recht heeft om de elementaire vakken (lezen, rekenen, spelling) op een gedegen wijze te leren zodat er een fundament wordt gelegd voor een mooie toekomst.
  • Wie goed technisch kan lezen, kan de aandacht focussen op het begrijpen van de tekst.
  • Wie goed de tafels kent, kan ook complexere opgaven oplossen.
  • Wie goed de spellingregels beheerst, kan zich concentreren op het schrijven van een mooi verhaal.

   

 2. Leer juist: Laat uw kind op de goede manier leren!
  • Leerjuist leert uw kind strategieën aan bij het leren lezen, spellen of rekenen.
  • Samen met uw kind wordt nagegaan welke strategie bij uw kind past.
  • Welke manier van werken vindt uw kind prettig? Daar leggen we de focus op.
  • Hierbij wordt een positieve benadering gehanteerd.
  • Alles gebeurt in goed overleg met de leerkracht, zodat uw kind de kans krijgt om de aangeleerde strategieën toe te passen in de klas.

   

 3. Leer juist: laat uw kind met plezier leren!
  • Plezier is in mijn optiek een voorwaarde om goed te kunnen leren. Bij Leerjuist gaan we daarom eerst werken aan het plezier (terug)krijgen in het leren. Als uw kind plezier heeft, krijgt uw kind meer zelfvertrouwen en heeft hij er meer zin in.
  • Dit wordt gedaan door zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van uw kind. Wat zijn de hobby’s en interesses van uw kind? Hoe zetten we deze in om het gestelde doel bereiken?