Praktijk voor Remedial Teaching

Over Leerjuist

Bij Leerjuist is juist leren van groot belang. Dat betekent voor mij:

 1. Leer juist: Laat uw kind leren voor een mooie toekomst!
  De overtuiging van Leerjuist is dat ieder kind recht heeft om de elementaire vakken (lezen, rekenen, spelling) op een gedegen wijze te leren zodat er een fundament wordt gelegd voor een mooie toekomst.
  • Wie goed technisch kan lezen, kan de aandacht focussen op het begrijpen van de tekst.
  • Wie goed de tafels kent, kan ook complexere opgaven oplossen.
  • Wie goed de spellingregels beheerst, kan zich concentreren op het schrijven van een mooi verhaal.

   

 2. Leer juist: Laat uw kind op de goede manier leren!
  • Leerjuist leert uw kind strategieën aan bij het leren lezen, spellen of rekenen.
  • Samen met uw kind wordt nagegaan welke strategie bij uw kind past.
  • Welke manier van werken vindt uw kind prettig? Daar leggen we de focus op.
  • Hierbij wordt een positieve benadering gehanteerd.
  • Alles gebeurt in goed overleg met de leerkracht, zodat uw kind de kans krijgt om de aangeleerde strategieën toe te passen in de klas.

   

 3. Leer juist: laat uw kind met plezier leren!
  • Plezier is in mijn optiek een voorwaarde om goed te kunnen leren. Bij Leerjuist gaan we daarom eerst werken aan het plezier (terug)krijgen in het leren. Als uw kind plezier heeft, krijgt uw kind meer zelfvertrouwen en heeft hij er meer zin in.
  • Dit wordt gedaan door zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van uw kind. Wat zijn de hobby’s en interesses van uw kind? Hoe zetten we deze in om het gestelde doel bereiken?