Praktijk voor Remedial Teaching

Passend onderwijs

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs.
Het is van groot belang dat er naar de onderwijsbehoeften wordt gekeken van álle kinderen.

Passend onderwijs houdt in dat…

  • scholen vanaf augustus 2014 een zorgplicht hebben. Voor kinderen die op school worden aangemeld dient de juiste zorg te worden verleend. De school biedt het kind zelf passend onderwijs of gaat op zoek naar een geschikte plek binnen het samenwerkingsverband1.
  • scholen opbrengstgericht gaan werken. Dit houdt in dat bij ieder kind gekeken wordt naar zijn of haar onderwijsbehoeften.
  • van de leerkracht wordt verwacht dat alle kinderen minstens de gestelde minimumdoelen voor de basisvaardigheden bereiken.

Om bovenstaande te kunnen realiseren kan het nuttig zijn om meer handen in de klas te hebben. Leerjuist is hierbij een welkome aanvulling. Leerjuist wordt ingehuurd door ouders of school om kinderen met lees-, spelling- of rekenproblemen extra binnen of buiten de groep te begeleiden.

 

1. In het primair onderwijs bestaat het samenwerkingsverband uit de reguliere basisscholen, speciaal basisonderwijs scholen, en de scholen van speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen (cluster 3) en kinderen met gedragsproblemen of langdurig (psychiatrisch) zieke kinderen zonder een lichamelijke handicap (cluster 4).In regio Waalwijk zijn de scholen aangesloten bij samenwerkingsverband LHA, afkorting voor LangstraatHeusdenAltena (www.samenwerkingsverbandlha.nl). In regio Tilburg zijn de scholen aangesloten bij samenwerkingsverband plein 013 (www.plein013.nl).