Praktijk voor Remedial Teaching

Wat is RT?

Wanneer een Remedial Teacher inschakelen?
Soms lukt het een kind niet om de leerstof eigen te maken. Ondanks de inzet van uw kind, u als ouder(s) en de leerkracht. Hierdoor ontstaat een leerachterstand. Dit is het juiste moment om een Remedial Teacher in te schakelen.

Het is de taak voor een Remedial Teacher om uit te zoeken welke leerstrategie er bij uw kind past. Maatwerk is hierin belangrijk, passend bij de leerbehoeften van uw kind.

Doel
Het uiteindelijke doel is dat uw kind zelfstandig de leertaken in de klas kan hervatten op het gebied van spelling, rekenen of lezen. Uw kind leert passende leerstrategieën en/ of vaardigheden. Daarnaast doet uw kind succeservaringen op, waardoor hij (weer) meer zelfvertrouwen en een hogere motivatie krijgt.

Is bijles hetzelfde als Remedial Teaching?
Er is een duidelijk onderscheid tussen Remedial Teaching en bijles.
Bijles is een herhaling van de aangeboden lessen in de klas.

Bij Remedial Teaching wordt:

  • Gericht gekeken naar het niveau van uw kind en naar wat uw kind nodig heeft om verder te komen.
  • Planmatig gewerkt en uitgezocht welke leerstrategie het beste bij uw kind past.
  • Gekeken naar de manier waarop uw kind zich de leerstof eigen maakt. Het gaat dus niet alleen om de inhoud van het vak. Hierdoor kan het voorkomen dat de Remedial Teacher andere stof behandelt dan op dat moment op school behandeld wordt.
Remedial Teaching is dus vooral onderwijs, zo afgestemd op de behoefte van uw kind dat een vastgelopen leerproces weer op gang komt.

Plan van aanpak

Een Remedial Teacher gaat systematisch na hoe uw kind geholpen kan worden met zijn leerproblemen. Er wordt planmatig gewerkt.

Bij Leerjuist ziet dat er concreet als volgt uit:

Stap 1
Intakegesprek met ouder(s) en uw kind waarin de hulpvraag naar voren komt.

Stap 2
Contact met de leerkracht door Leerjuist. Bij stap 1 wordt besproken met ouder(s) hoe er contact wordt opgenomen. Dit kan persoonlijk, telefonisch of schriftelijk zijn.

Stap 3
Diagnostisch onderzoek door Leerjuist om precies te bepalen waar de leerbehoefte van uw kind ligt. Afhankelijk van wat er door de school van uw kind al is gediagnosticeerd wordt bepaald welk onderzoek er nog nodig is.

Stap 4
Handelingsplan opstellen door Leerjuist.

Stap 5
Met uw kind wordt gewerkt aan de doelen die in het handelingsplan zijn opgesteld.

Stap 6
Evaluatie met ouders, leerkracht en kind.

 

Samenwerken
Samenwerken met ouders en leerkracht is van groot belang. Een open communicatie staat hoog in het vaandel bij Leerjuist. Dit wordt bereikt door na elke sessie ouders en de leerkracht op de hoogte te stellen over wat er is gedaan. Ouders en de leerkracht hebben de mogelijkheid om te mailen, rechtstreeks of telefonisch contact op te nemen als er vragen zijn.