Praktijk voor Remedial Teaching

Plan van aanpak

Een Remedial Teacher gaat systematisch na hoe uw kind geholpen kan worden met zijn leerproblemen. Er wordt planmatig gewerkt.

Bij Leerjuist ziet dat er concreet als volgt uit:

Stap 1
Intakegesprek met ouder(s) en uw kind waarin de hulpvraag naar voren komt.

Stap 2
Contact met de leerkracht door Leerjuist. Bij stap 1 wordt besproken met ouder(s) hoe er contact wordt opgenomen. Dit kan persoonlijk, telefonisch of schriftelijk zijn.

Stap 3
Diagnostisch onderzoek door Leerjuist om precies te bepalen waar de leerbehoefte van uw kind ligt. Afhankelijk van wat er door de school van uw kind al is gediagnosticeerd wordt bepaald welk onderzoek er nog nodig is.

Stap 4
Handelingsplan opstellen door Leerjuist.

Stap 5
Met uw kind wordt gewerkt aan de doelen die in het handelingsplan zijn opgesteld.

Stap 6
Evaluatie met ouders, leerkracht en kind.

 

Samenwerken
Samenwerken met ouders en leerkracht is van groot belang. Een open communicatie staat hoog in het vaandel bij Leerjuist. Dit wordt bereikt door na elke sessie ouders en de leerkracht op de hoogte te stellen over wat er is gedaan. Ouders en de leerkracht hebben de mogelijkheid om te mailen, rechtstreeks of telefonisch contact op te nemen als er vragen zijn.