Praktijk voor Remedial Teaching

Voor kinderen en hun ouders

Leerjuist begeleidt kinderen van vier tot en met zestien jaar bij:

  • Lezen: technisch lezen en begrijpend lezen
  • Rekenen
  • Spelling
  • Werkwoordspelling

 

Er kan gekozen worden voor de volgende locaties:

  • Tijdens schooltijd op de school van uw kind. De school dient hier dan wel mee akkoord te gaan.
  • Bij Leerjuist tijdens of na schooltijd.
  • Bij u thuis na schooltijd. Voorwaarde is dat uw kind en ik samen werken in een aparte ruimte.

Voor scholen

Externe Remedial Teaching door Leerjuist kan wordt ingezet door scholen om de begeleiding van leerlingen op hun school uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan een traject van tien weken om het leesniveau van een groepje leerlingen op peil te brengen.